Vi arrangerar olika

aktiviteter:

drop in

workshops/endagskurser

föreläsningar

konstresor

utställningar 

                         Välkommen!

Kontakta oss för ytterligare information om kurser, medlemskap m.m.

Styrelsen 2019

Ordförande: Bengt Lundström

070 398 94 60V.ordf: Bernth Bevenby

0140-17478 el. 070 674 73 48

ordforande@tranasmalarna.se

Sekreterare: Sonja Bevenby

0140-17478 el. 073 181 49 01

sekreterare@tranasmalarna.se

V. sekr: Lisa Undenäs

073-067 33 60

Kassör: Yvonne Alexandersson

0140-129 62  el. 070-245 85 30 

kassor@tranasmalarna.se

Övriga ledamöter:


Bo Olsson                                    

Agneta Sjögren
Martin Öhman


Text och bildansvarig: Sonja Bevenby   

Aktuellt

• Drop in Ateljé  61

   Srorgatan 9

   sept.-maj 


    tis. kl 17-20

    tors. kl.10-13